BEMUTATKOZÁS

 2018. február 26., hétfő

Köszöntjük honlapunkon!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk.

Az Interregionális Térségfejlesztési Társaság Alapítvány rövid nevén Interreg Alapítvány a 2006-os évben jött létre Zala megyében, Söjtörön és itt volt székhelye 2017-ig. Majd az együttműködő partnerségeknek és lehetőségeknek köszönhetően áthelyeztük székhelyünket a Csongrád megyei Pitvarosra, így tevékenységi körünk ide terjed ki.

Az Alapítvány közhasznú szervezet.

Tagjai önkéntes elhatározásuk alapján szerveződtek.

 A következő célkitűzések érdekében tevékenykedik a szervezet:

Nemzetközi tevékenység:

Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése, figyelve a hazai és határon túli magyar civil szervezetek közti összhang megteremtésére, a magyar identitástudat erősítésére.

Településfejlesztési tevékenység:

Területfejlesztési feladatok ellátása helyi, kistérségi, megyei és regionális szinten.

Kulturális tevékenység:

 Térségi és kistérségek, régiók közötti művelődési, közéleti események, hagyományőrzés és kulturális örökség megőrzése ennek érdekében művészeti programok szervezése.

Oktatási tevékenység:

 Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, térségi együttműködési képzési programok, életmódformáló tréningek szervezése.

Szociális tevékenység:

A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek segítésére irányuló szociokulturális projektek szervezése.

Napjaink egyik elsődleges teendője a területfejlesztés, munkahelyek megtartása és bővítése, támogatjuk ezért az innováció térbeli terjedésének elősegítését. Hosszú távú együttműködések kialakítására törekszünk a térség civil területfejlesztéssel foglalkozó szervezetei között. Partneri érdekközösséggel karolva elsősorban a régiónk sajátos gondjainak megoldásában próbálunk részt venni.

Alapítványunk fontosnak érzi, hogy a civil szervezetek ne pusztán egy konkrét cselekvés megvalósítása érdekében találkozzanak, hanem gondoljanak az elért eredmények, a megvalósított elképzelés jövőbeli életképességére, fenntarthatóságára.  Minden évben megbeszéléseket tartunk, hogy értékeljük az előző évet és átbeszéljük a következő év teendőit.

Folyamatosan keressük a lehetőségeket és pályázatokat nyújtunk be, amik hozzásegítik szervezetünket az eredményes fenntarthatósághoz, ami által több projektet tudunk megvalósítani hozzájárulva térségünk fejlesztéséhez. A térségfejlesztési feladatok koordinációja önmagában is rendkívül összetett, számos szakterületen folyamatosan megújítandó ismeretszerzésre és továbbadására van szükség, amelyet biztosítani kell. Kiemelten fontosnak tartjuk a regionális különbségek csökkentését, figyelemmel kísérve hazánk adottságait és gazdasági célkitűzéseit.

Működésünkben segíteni szeretnénk a civil szféra szervezeteinek tevékenységét a közös társadalmi haszon érdekében, ami több szerepre is predesztinál minket, mivel még mindig nem eléggé szorosak a civil szervezetek együttműködései. Szükség van programszerű és koordinált fejlesztéspolitikai működésre. Alapítványunk több határon túli szervezettel is jó kapcsolatot ápol. Az együttműködéseknek kiemelkedő jelentősége van, hiszen a magyarság nyelve és a teljes térségen átívelő kapcsolatrendszer a leghatékonyabb összekötő kapocs lehet a térségben. A határainkon túl élő magyarok jelentik azt a mindeddig kihasználatlan erőforrást, akikkel együttműködve, és akiken keresztül a magyar gazdaság érvényesítheti a térségen belüli integrátor szerepét. Különösen fontos hazánk számára a déli és keleti szomszédjaink európai integrációjának elmélyülése, hiszen a határokon átnyúló területfejlesztés lehetőségeken túl a magyar kisebbségek jelenléte is jelentős erőforrást jelenthet tágabb régiónk kohéziójának megteremtéséhez. Kerekasztal rendezvényeket tartunk ezek érdekében, aminek legfőbb tartalma a civil együttműködés szélesítése, népszerűsítése, valamint térségünk fejlesztése. Társadalmunk közös érdeke az integrációt elősegítő kapcsolatok építése és fejlesztése amire jövőre is törekszünk.  Tevékenységeink lévén folyamatos pozitív hatást kívánunk gyakorolni környezetünkre és a társadalomra, részt venni az elmaradott régiók felzárkóztatásában. Felmérjük szükségleteket és igényeket, értelmezzük jelentőségüket, ezek alapján döntjük el milyen célokat tudna szervezetünk legjobban kiszolgálni. Tevékenységeink fő célja a hátrányos helyzetű régiókat segítése.

Példaként bemutatva a korábbi években valósítottuk meg a Vajdasági és Muravidéki kapcsolatépítés, Civilek a térségek fejlesztéséért című programokat. Vajdasági, lendvai és zalai magyar civil szervezeteknek lehetőséget biztosítottunk az Európai Uniós és Nemzetközi pályázati rendszerek megismerésére. A Válicka Kistérségi Társulás településeivel, szervezeteivel és önkormányzataival területfejlesztési fórumot hívtunk össze, ahol egyeztetésre hívtuk a területen működő civil szervezeteket és a települések önkormányzatait. Nemzetközi Kulturális Találkozót szerveztünk Söjtörön. Térségfejlesztési szervezetek kerekasztalainak megszervezése történt a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli régióban partnerszervezetekkel. Nemzetközi EU Karaván címmel indítottunk programsorozatot.

A külföldi partnerszervezetekkel együttműködve több napos körutat valósítottunk meg a szomszédos országokon (Szlovénia, Ausztria, Szlovákia) keresztül. 2014-ben sikerült bekapcsolódnunk a TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 pályázatába, majd a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0033 “A gyerekek önálló életre való felkészítését” célzó pályázatban is szerepet vállalhattunk.